IMG_2170

Куратар украінскай і беларускай калекцый Вольга Керзюк і старшы куратар усходнееўрапейскіх калекцый Каця Рагачэўская разглядаюць дар – альбом малюнкаў беларускіх краявідаў рускага мастака XIX стаг. Дзмітрыя Струкава

Leave a Reply